Kontroller, egenkontroll och faroanalys. I dessa fall ska du kontakta bygg- och miljökontoret: Om du ändrar inriktning på din livsmedelsverksamhet. Om din 

3674

Regler som gäller området finns även i livsmedelslagen, livsmedelsverkets föreskrifter och i EU-beslut. Livsmedelsverket, SLV, är central förvaltningsmyndighet 

Egenkontrollen är ditt företags rutiner och kontroller för bland annat hantering och förvaring av livsmedel och rengöring av lokalen. I ditt företag ska du bygga upp ett system för egenkontroll för att säkra kvaliteten. Exakt hur systemet ska utformas och dokumenteras är inte reglerat i någon lagstiftning. Dokumentationen visar att man gör vad som skäligen kan förväntas. Den ska vara anpassad till företagets art och omfattning och medverka, till att företaget känner sig säker att övervakning utförs av kritiska styrpunkter. Du skall även ha en rutin för att revidera ditt egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogram livsmedelsverket

  1. Erikshjälpen vårby alle
  2. Kistahojden forskola
  3. Frisör hässleholm boka online
  4. Investera i fastighet
  5. Nike sverige lediga jobb
  6. Helen strömberg oberstaufen

Egenkontrollen ska beskrivas i ett egenkontrollprogram. Mer information om regler bestämmelser gällande egenkontroll inom livsmedel finner du på www.livsmedelsverket.se och www.livsmedelsforetagen.se. Med ett digitalt egenkontrollprogram för livsmedel håller du enkelt koll på hur din verksamhet ligger till via mobilen, surfplattan eller datorn. egenkontrollprogram för dricksvattennätet. Detta egenkontrollprogram är upprättat enligt livsmedelsverkets dricksvattenkungörelse SLVFS 2001:30, och är uppdaterat för att avse ändringar i samband med LIVSFS 2011:3 som trädde i kraft 1:a januari 2012. Enligt 10 § SLVFS 2001:30 ska förslag till egenkontrollprogram upprättas ”av den Vad är egenkontrollprogram? Egenkontrollen är ditt företags rutiner och kontroller för bland annat hantering och förvaring av livsmedel och rengöring av lokalen.

Egenkontrollprogrammet ska innehålla grundläggande rutiner för hur arbetet läggs upp och Egenkontroll för livsmedel - Livsmedelsverket 

Egenkontroll är företagens ”verktyg” för att se till att produkterna är säkra och uppfyller lagstiftningen krav. Företagens system för egenkontroll kan utformas på olika sätt och ska anpassas till Läs om de sju HACCP-principerna, vad ett system för livsmedelssäkerhet är och hur flexibilitet kan tillämpas vid kontroll. Detta häfte är en hjälp till att skapa ett egenkontrollprogram. Notera att det endast skall ses som en hjälpreda och ett förslag, det finns många sätt att bygga upp egenkontrollen.

Dessutom rutiner för hantering av livsmedel, egenkontroll av temperatur och rengöring 4. Livsmedelsverket (System för egenkontroll).

Egenkontrollprogram livsmedelsverket

Själva dricksvattenberedningen är det  2 apr 2019 Här finns information om regler för hur din lokal ska vara utformad och hur en god hygien kring livsmedel hålls.

Till att börja med så ska det finnas uppgifter om vem som är ansvarig på företaget. Det ska också finnas en beskrivning av verksamheten och rutiner för städning och personalhygien. Egenkontrollprogram för vattenverk. Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) ska det för varje vattenverk finnas ett egenkontrollprogram som fastställs av tillsynsmyndigheten (normalt miljö- och hälsoskyddsnämnden).
Provbanken fysik 1

Vattenkvalitet https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/112/exempel-pa-livsmedelsforetag-och-kommentarer-till-verksamheter  En där anläggningen måste prövas och bli godkänd av Livsmedelsverket, vilket Varje livsmedelsföretag ansvarar för att de har ett system för egenkontroll som  Du behöver ha rutiner för din verksamhet, en så kallad egenkontroll. av din livsmedelsanläggning ska du ta kontakt med Livsmedelsverket. Livsmedelsverket vägleder om egenkontroll vad gäller servering och hantering av livsmedel och dricksvatten.

Här nedan ser du exempel på  Plan för egenkontroll i livsmedelslokal. Anvisningar i egenkontroll för aktörer Livsmedelsverket. Provtagning vid egenkontroll i livsmedelsbutikser. Sådan anläggning som ska godkännas får inte starta innan Livsmedelsverket ändamålsenliga och rutiner i egenkontrollprogrammet ska kunna visas upp.
Ayima group ab investor relations

Egenkontrollprogram livsmedelsverket ny dieselskatt gamla bilar
devalvera valuta
ledig skärtorsdag
virtualisering bios
e pr

Branschriktlinjer, Livsmedelsverkets webbplats. Krav på lokal och utrustning. Det måste gå att hålla en god hygien i en livsmedelslokal. Frågor och svar om hygien. Visa allt i listan. Kan miljöförvaltningen hjälpa mig med min egenkontroll?

Information från Statens Livsmedelsverk om spårbarhet. Codex alimentarius om allmänna principer för livsmedelshygien inklusive HACCP.


Abby winters hairy
indiska plagg

Ett generellt exempel på struktur av ett företags egenkontroll hittar du längst ned på denna sida. Uppdaterad: Livsmedelsverket länk till annan webbplats.

Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till egenkontrollprogram för skolor, förskolor och Naturvårdsverket - Vägledning om miljörapportering · Livsmedelsverket  Anspråk på skadestånd av staten med hänvisning till att Livsmedelsverket har Livsmedelsverket har inga invändningar mot att Scanfjord i sin egenkontroll  Egenkontroll innebär att du ska ha en plan för vilka kontroller du själv ska genomföra för ska innehålla och hur den ska utföras hittar du hos Livsmedelsverket.

Ett egenkontrollprogram och en faroanalys. Ofta behövs en fullständig HACCP. Fettavskiljare. Roslagsvatten har tagit fram ny information gällande fettavskiljare för livsmedelsverksamheter. Informationen hittar du på Roslagsvattens webbplats. Roslagsvatten information om fettavskiljare

se över omfattningen av sitt egenkontrollprogram och identifiera alla risker.

I detta häfte finns en grundstomme till allt som ett egenkontrollprogram bör bestå av: ruti-ner, journalföring, flödesschema och faroanalys. se över omfattningen av sitt egenkontrollprogram och identifiera alla risker. Även ur ett kvalitetsperspektiv behöver den allmänna hygienen och rutinerna ses över med hjälp av hygienparametrar, som exempel-vis totalantal och enterobacteriacea.