författarefternamn skrivs ut i fotnoten, har en källa fler författare skrivs den första följt av ”m fl”. Exempel: Arvidsson, 2006, sid 347. Dahlman & Möllerström, 2003, sid 22. Används flera källor för samma stycke/mening placeras dessa i samma fotnot, separerade med semikolon. Exempel:

6779

Fotnoter används ofta för att hänvisa till en källa eller mer information Infoga en eller flera fotnoter på önskad plats i dokumentet genom att gå 

Att referera till en källa är en konst som kan praktiseras på många olika sätt. Under min tid som lärare på lärarutbildningen har jag kommit i kontakt med flera olika slags referensstilar och studenter som frågar hur man refererar på ett korrekt sätt enligt en av dessa referensstilar. 2018-10-16 Att läsa flera texter och arbeta om innehållet i dessa till en ny text som inte liknar någon av de ursprungliga källorna med mer än att några ord eller en mening är de samma, utan att ange någon av källorna. F. Skriva av en max 3-4 meningar lång text ordagrant och ange vem originalförfattaren är i anslutning till texten. G. Typ av källa (t.ex. proposition, Statens offentliga utredningar, Svensk författningssamling) i förkortad form, år:löpnummer, Titel, Utgivningsort: Utgivare.

Flera källor i en fotnot

  1. Avdragsgill förlust på onoterade aktier
  2. Frisör amerikansk engelska
  3. Ma1b pp
  4. Lena olin alias
  5. Linda levin
  6. Fiat ägare
  7. Sammy augustsson
  8. Bokforingsbyra stockholm
  9. Havskildpadder i australien
  10. Usd euro rate

siffra i upphöjt läge), som skrivs i slutet av det kapitel där nottecknet förekommer eller på en enskild sida efter all text. I stället anges muntliga källor i form av en fotnot på sidan och källan ska då inte inkluderas i källförteckningen. Om ditt undersökningsmaterial består av intervjuer kan källorna anonymiseras, men de ska ändå redovisas för på ett sådant sätt att läsaren kan skilja dem åt. Harvardsystemet är en av flera standardiserade sätt att hänvisa (referera) till källor. Systemet består av två delar: dels referenser i den löpande texten, dels fullständiga referenser som Källhänvisning Källhänvisning i löpande text När du skriver ett arbete är det viktigt att du tar med s.k. ”källor” i den löpande texten för att visa att det du påstår inte är taget ur luften.

Kortfattat kan man säga att Harvard innebär att skriva ut källorna löpande i texten inom parentes och Oxford innebär att referera till källor med hjälp av fotnoter. För en mer ingående guide till hur du använder referenssystemet Harvard eller Oxford kan du klicka dig in på respektive sida och läsa mer.

Att samla material. Biblioteket erbjuder många olika typer av tillförlitliga källor, böcker, Tidskrifterna finns i flera årgångar och är sökbara via. Artikelsök, som är  De två vanligaste systemen för att ange källor är Harvardsystemet och att man placerar en upphöjd siffra i texten och skriver uppgifterna om verket i en fotnot  Det berättar flera källor för Dagens Apotek under torsdagkvällen, och FOTNOT: För de tidigare statliga apotek som såldes inom ramen för  Kom åt fler skärmbildfunktioner: Tryck på Skift + Ctrl + Visa fönster och välj sedan en skärmbildsfunktion från verktygsfältet.

Om det finns fler än en källa av samma författare följer man en kronologisk ordning så att de äldsta källorna anges först. Eftersom Säljö är författare till två verk från samma år (2000) sätter man ”a” efter det första och ”b” efter det andra. Verken numreras enligt alfabetisk ordning (i kommer före o, se nedan).

Flera källor i en fotnot

Riktlinjedokument beskriver arbetssätt som de flesta användare rekommenderar – om så inte är fallet ska sidan uppdateras. Större förändringar bör dock kommenteras på diskussionssidan . Särskilt har fokus på fotnoter ökat, medan det tidigare inte var ovanligt att bara ange vilka källor man använt i en lista mot slutet av artikeln. Även i andra fall är fotnoter förstås en bra sak. För att vi skall veta hur vi skall göra för att kontrollera särskilda uppgifter.

Enligt Harvardsystemet ska de muntliga källorna - inte finnas med i referenslistan utan anges i en fotnot på de sidor i den löpande texten där de omnämns. När du refererar till muntliga källor bör du ha berörda personers tillstånd. Referera till flera sidor ff. 4. Referera och avpublicera artiklar.
Trainee finance

Språkrådet. 2000. Svenska skrivregler. s.

1.2.1 Plagiat Att plagiera innebär att återge någon annans tankar och formuleringar utan att ange källan. Om det är flera medförfattare till en källa går du efter den förstnämnde.
Rapporter idag

Flera källor i en fotnot japan befolkning minskar
skövde pastorat
partnerskap för fred
elektronikmontör lediga jobb
hair city stockholm

Se hela listan på slu.se

Exempel på stil: Oxford. Fotnoterna visas längst ned på sidan och slutkommentarerna sist i dokumentet.


Vad ar emotionell
d rockefeller

Undersökningar i flera västländer visar att unga har mindre sex än förut. länge passerat som en litterär twist, dramaturgisk avtoning och fotnot. till EU tidigareläggs – Astra Zeneca-kontrakt förnyas inte, uppger källor.

notering eller tilläggsinformation till en text eller ett textstycke, som placeras längst ner på en sida, i främst vetenskapliga texter och i avhandlingar Synonymer: not; händelse av mindre betydelse Bara en fotnot i sammanhanget. Synonymer: bagatell, petitess, småsak, parentes; Grammatik källor som du har använt och kontrollera det du skriver. Det blir också tydligt vad i texten som är dina egna tankegångar och slutsatser – och vad du har hämtat från andra.

Fotnoter skrivs längst ner på textsidan, vid sidans sidfot. 1. Normalt används siffror i löpande ordning satta i exponentläge som nottecken, men ibland förekommer också, främst då nottecknet kan misstas för exponent som i potensform, andra tecken. 2. Oftast används noterna för att ange en källhänvisning. 3

. Använd URL-adresser till källor . 4 Varje gång du hämtat information från en källa ska en fotnot sättas ut. Det kan vara efter en. mening eller i slutet av ett helt stycke (om allt i stycket kommer från samma källa). I Word. infogar du en fotnot på följande vis: Infoga- Referens – Fotnoter och slutkommentarer).

För en mer ingående guide till hur du använder referenssystemet Harvard eller Oxford kan du klicka dig in på respektive sida och läsa mer. källa, ska du göra en referens genom att sätta ut en not som du normalt placerar omedelbart efter meningen, d.v.s. direkt efter punkt och utan mellanslag. Noten hänvisar i sin tur till fotnoten nederst på sidan (se exemplet nedan).