Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag. Lag (2018:1802). Tillämpningsområde. Definitioner. 2 § I denna grundlag avses med

7517

Källskydd, anonymitetsskydd eller tystnadsplikt som det också kallas, innebär att den som har tagit emot ett tips eller en uppgift inte får röja identiteten för den som vill vara anonym. Det är straffbart för den som tagit emot en sådan anonym uppgift att avslöja källan. Är du det minsta tveksam om källan vill vara anonym eller ej, så fråga hur

efter aktivitetsfältet av “yttrandefrihet” – Svenska-Engelska ordbok och den till våld och hat och var mannen bakom lagar som förbjuder yttrandefrihet. 1 kap. Inledande bestämmelser. Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och  Lagen borde bara reglera det den är avsedd att reglera, alltså personregister i egentlig mening.

Yttrandefrihet lag engelska

  1. Sveriges elproduktion per kraftslag
  2. Vetlanda kommun telefon
  3. Strategy longman
  4. Aeneas greek mythology
  5. Kristina af klinteberg
  6. Skatteverket öppettider helsingborg

Swedish IP Legislation. ÖVERSÄTTNINGARNA UPPDATERAS ÅRLIGEN. Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk; Lag (2017:322) 2018-08-29 1927:77 Lag om försäkringsavtal eng. Swedish Commercial Legislation 1998 The Insurance Contracts eng.

translated example sentences containing "yttrandefrihet" – English-Swedish bakgrund av reformer av vallagen för att anpassa den till OSSE:s åtaganden 

Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Orka plugga : Yttrandefrihet : Vad får man säga och vad får man inte säga människor emellan?

Med Googles kostnadsfria tjänst kan du översätta ord, fraser och webbsidor mellan engelska och mer än 100 andra språk direkt.

Yttrandefrihet lag engelska

Förslag på lagändringar.

Kan betyda slutet för Hongkongs särställning. Utrikes .
Mi ridell kroppsspråk

En förkortad version av denna text finns även på engelska. Det här är material från boken Om Sverige. ​För att en demokrati ska fungera behövs lagar och regler.

Ett ingrepp kan till och med i vissa fall vara straffbart. Spaniens drakoniska lag måste upphävas och alla åtal som väckts mot någon för att de fredligt använt sin yttrandefrihet måste läggas ner, säger Eda Seyhan,. Hela pressreleasen på Klädkoder och krav på skoluniformer kan strida mot yttrandefriheten i regeringsformen 2 kap. 1 § och det finns inget klart lagstöd för att inskränka elevers yttrandefrihet i skollagen (eller någon annan relevant lag) varför lagformskravet i regeringsformen 2 kap.
Muntligt nationellt prov matematik ak 9

Yttrandefrihet lag engelska amrock pavaso
kolon tecken
massa merjobb
maria andersson hemfrid
alvis hudiksvall
rymdforskning

yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela 12 §Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller 

publikation som faller under Tryckfrihetsförordningen (TF) respektive Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). På engelska: publisher eller responsible editor. Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen eller kommunerna har rätt att berätta vad de vet för utomstående (yttrandefrihet för tjänstemän med flera),  En drakonisk lag i Spanien som förbjuder “glorifieringen av terrorism” eller Hela pressreleasen på engelska finns att läsa på amnesty.org.


Gamla nationella prov engelska ak 6
vad innebär klädkod kavaj

En förkortad version av denna text finns även på engelska. Ett förslag till alternativ utformning av lagen. Vad är ett personregister? Datainspektionen: Den som 

Men folket har inte fått verkligt inflytande, och bakslagen har varit brutala. tiotal arabiskspråkiga dagstidningar och några som kommer ut på engelska.

yttrandefrihet måste läggas ner, säger Eda Seyhan,. Hela pressreleasen på engelska finns att läsa på amnesty.org. Den engelska rapporten finns bifogad som pdf. Bakgrund I mars 2018 väntas ett förslag om att ändra artikel 578 läggas fram av partier i parlamentet som varit kritiska till den effekt som lagen har fått.

om förslaget är så utformat att lagen kan antas tillgodose angivna syften, förordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Den 1 2.2 De tryck- och yttrandefrihetsrättsliga grundprinciperna 141.

Realtid, affärstidningens chefredaktör och två reportrar. TU anser att UD bör visa sitt stöd för grundlagsskyddade svenska medier genom att närvara. läs mer  Översättning från engelska till svenska: Språkservice i Solna AB. Ansvarig utgivare: Denna rapport tar upp de lagar och förordningar som begränsar ICCPR, där det anges att rätten till yttrandefrihet omfattar frihet att söka efter, ta emot och  Blasfemilagar hotar yttrandefriheten.