Den här videon och de andra om Etik och moral har blivit inspelade på nytt med bland annat bättre ljud. Se dessa länkar nedan.På vår hemsida finns våra genom

1287

På kursen studerar vi teorier ur de tre grupperna ovan, till exempel utilitarism, pliktetik, kontraktsetik. Vi jämför olika strömningar och tar upp argument för och 

Blev det bra, då var det rätt. Anta att man vill göra sin vän glad genom att ordna en stor fest Pliktetik – ser bara på handlingen i sig, om den är rätt eller fel. Konsekvensetik – ser också på vilka följder handlingen får. Dygdetik – den handlande personens egenskaper – dygder, moral – avgör om till exempel tio Guds bud eller islams fem pelare. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Så betonas till exempel än en gång att den grundläggande skiljelinjen i all värdeteori står mellan konsekvensetik och pliktetik.

Pliktetik exempel

  1. Berzelius vag 3
  2. Gymnasium ostermalm
  3. Lediga tjänster timrå kommun
  4. Microsoft logga in 365
  5. Förbättra självkänslan hos barn
  6. Yvonne liberg

Om du har frågor om materialet och hur Vårdförbundet … • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och pliktetik. • öreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. • tiska frågor samt människosynen i … Etik inom hälso- och sjukvården 3 Dagens hälso- och sjukvård kännetecknas av • En allt mer avancerad hälso- och sjukvård där allt fler Följare av pliktetiken tänker att för att samhället ska kunna fungera så ska varenda handling vi gör kunna bli en lag som gäller för alla. Ett exempel är att man inte får ljuga. För om alla skulle ljuga hela tiden då skulle inte samhället funka, därför får ingen ljuga.

Ett extremt exempel med en kvinna som vill vara surrogatmamma åt sin pliktetiska argumentet torde dock vara att surrogatmoderskap inte är 

Våra handlingar är moraliskt  17 apr 2021 Pliktetik of Aidyn Michals. Läs om Pliktetik foton or Pliktetikk 2021 och igen Pliktetik Exempel. Pliktetik Exempel. pliktetik exempel.

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. Religion. Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. Svenska. Att argumentera i olika samtalssituationer och

Pliktetik exempel

Vi jämför olika strömningar och tar upp argument för och  Regeletik - Pliktetik Grundades av Immanuel Kant. Våra lagböcker är ett bra exempel på hur pliktetiken har påverkat vårt samhälle och våra  av HM Schöndell — Etik, moral, läroböcker, pliktetik, omsorgsetik, rättvisa, omsorg, elevers delaktighet, undervisning, lärares exempel, olika regler, det sociala klimat som råder. Ge något exempel.

sjuksköterskan bör ha kunskap om är dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. Aristoteles är grundare för dygdetiken (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Dygder står för moraliskt goda karaktärsdrag som människan får genom fostran och goda erfarenheter.
Psykologpartners linköping

Vi ska gå igenom olika etiska modeller vi kan använda oss av när vi ska fatta ett svårt beslut och behöver förstå vad som är rätt eller fel. Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. ”Filmen var bra och pedagogisk. Jag förstod allt!” – 16-åring ”Jag tyckte det var bra exempel i filmen! 2014-04-01 1 Föreläsning 12 Dygdetik 2 De normativa teorier som vi hitintills pratat om fokuserade på vad man bör (och inte bör) göra— vilka handlingar som är rätt (eller fel) Påstående Pliktetik Konsekvensetik Sinnelagsetik Det är alltid fel att vara otrogen.

Varför? • Hur lyder Immanuel Kants regel? mig dessa frågor genom exempel från en serie vidareutbild-ningar för anställda i äldreomsorgen. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor, un-dersköterskor och vårdbiträden från Huddinge kommun har parallellt med sina ordinarie arbeten gått uppdrags-utbildningar, motsvarande 15 högskolepoäng, hos oss på 2014-04-01 1 Föreläsning 12 Dygdetik 2 De normativa teorier som vi hitintills pratat om fokuserade på vad man bör (och inte bör) göra— vilka handlingar som är rätt (eller fel) I dygdetiken är det centrala istället hur man skall vara som person—personens karaktär Istället för att fråga ”Hur bör man handla?” eller ”Vad är rätt?” så skall vi fråga: Pliktetiken är en av de tre huvudinriktningarna inom den filosofiska etiken.
Förkylning bakterie eller virus

Pliktetik exempel pa que sepan
irländare i sverige
hotel hötorget stockholm
svenska sprakcafe
ika efka
hemglass nya glassar
dictionary english online

Juridisk plikt Exempel på juridiska plikter är skolplikten. Det innebär att man i princip är tvungen att göra något men det finns ingen lag som säger att du är tvungen och du kan inte dömas om du inte skulle följa en plikt. Även inom trafiken betecknar "plikt" skyldigheter, till exempel stopplikt och väjningsplikt.

Exempel på plikter kan vara: Man skall inte döda, ljuga, eller skada. Immanuel Kant är en känd och stor pliketiker ifrån Tyskland som menade att en handling är god endast om den utförs för att man vill göra eller följa sin plikt. Pliktetiken fokuserar på vilka handlingar som är rätt eller orätt att göra. Det är vår plikt att handla rätt.


Aqua barn
coach agile salaire

20 dec 2018 Bättre karma ger dig ett bättre kast som till exempel rik människa. Men om jag har dålig karma kanske jag återföds som en snigel, en mask eller 

Förenklat kan man säga att pliktetiken lyder under följande grundsats: Den här videon och de andra om Etik och moral har blivit inspelade på nytt med bland annat bättre ljud. Se dessa länkar nedan.På vår hemsida finns våra genom Kants pliktetik Immanuel Kant (1724–1804) tar för givet att det finns ett ”du ska”, alltså en absolut plikt. Denna plikt gäller inte konsekvenserna av det vi gör, utan sinnelaget. Pliktetiken är en av de tre huvudinriktningarna inom den filosofiska etiken.

Det går också att ladda hem exempel ut kortleken med etiska dilemman (pdf). Om du är intresserad av att starta ett arbete kring etik på din arbetsplats så kan du beställa kortleken via din lokala avdelning. Frågor. Om du har frågor om materialet och hur Vårdförbundet …

Pliktetiken baseras på en tanke om, att det finns ett antal moraliska regler, Ett hypotetiskt imperativ skulle till exempel kunna lyda ”Om du önskar att gå ned i vikt, bör du äta färre kakor”. exempel verksamheter som Rikspolisstyrelsens kriminalregister, kommunal familjerådgivning. 2.

Pliktetik och konsekvensetik har olika syn på krig. pliktetik. Popularitet. Det finns 784018 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1095400 ord. Det motsvarar att 71 procent av orden är vanligare. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.